O nas

Kancelaria została otwarta w Szamotułach dnia 4 maja 2015 roku. Notariusz Tomasz Woźniak wcześniej prowadził kancelarię w Poznaniu i Pobiedziskach.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak

64-500 Szamotuły pl. H. Sienkiewicza 5 lok. 1.5

(wejście od alei 1 Maja)

NIP     PL6671133317

REGON  311013938

 

                        tel. kom. +48 664 001 034

                        tel. kom + 48 789 242 848

                        kancelaria@notariuszwozniak.pl

 

© Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak 2018 r. Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Strona ta nie jest także wyjaśnieniem czynności notarialnej w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

rachunki bankowe Kancelarii:

12 1140 2004 0000 3202 7895 3619

(mBank)

77 1090 1362 0000 0001 4978 0570

(Santander Bank Polska)

rachunek bankowy depozytowy Kancelarii:

95 1090 1362 0000 0001 5065 7902

(Santander Bank Polska)

Przedsiębiorca może już ustanowić zarządcę sukcesyjnego.

Dnia 25 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629 z 7 lipca 2018 r.), który można ustanowić dla przedsiębiorstwa osoby zmarłej po dniu 24 listopada 2018 roku.

Za życia każdy przedsiębiorca wpisany do CEIDG może ustanowić taki zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zgłosić tego zarządcę sukcesyjnego do CEIDG. Jeżeli nie zgłosi tego zarządcy, zarząd sukcesyjny po jego śmierci można ustanowić w terminie dwóch miesięcy przed notariuszem.

Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa

12 grudnia 2018

Blog

Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak