10:00-18:00

10:00-16:00

8:00-14:00

poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek

 

sobota - po wcześniejszym umówieniu

 

Zapytaj

Rejent Tomasz Woźniak nieodpłatnie udziela informacji i wyjaśnień związanych z czynnościami.

 

ZACHĘCAMY DO KONTAKTU POD NUMEREM 

+48 664 001 034

BEZPŁATNE KONSULTACJE

 

 

Zobacz zmiany

Są to godziny, w których zazwyczaj można zastać notariusza w Kancelarii. Na czynności notarialne można umówić się również w innych godzinach oraz poza kancelarią, jeśli przemawiają za tym okoliczności.   ZAPRASZAMY

GODZINY URZĘDOWANIA

Jak działamy?

Zobacz więcej

Sporządzamy umowę

lub inną czynność w obecności stron w lokalu Kancelarii albo na wyjeździe, gdy przemawiają za tym okoliczności.

Zbieramy informacje

kompletujemy i analizujemy dostarczone dokumenty 

Odbieramy zgłoszenie

przez e-mail, telefonicznie lub osobiście

Zobacz więcej

Podziały majątku

 

Gdy chcesz podzielić się majątkiem z małżonkiem, znieść współwłasność, wydzielić część nieruchomości, lub

dokonać działu spadku.

 

Poświadczenia

 

Gdy chcesz poświadczyć podpis, dokument, treść strony internetowej, przebieg zdarzeń, doręczyć oświadczenie lub dokument.

Spółki

 

Gdy chcesz założyć spółkę lub dostosować jej postanowienia do własnych potrzeb, przekształcić spółkę lub zmienić treść umowy, sporządzić protokół zgromadzenia wspólników.

Zabezpieczenia 

 

Gdy chcesz ustanowić hipotekę, poddać się egzekucji, zabezpieczyć wynajem mieszkania.

Prawo cywilne

 

Gdy chcesz sprzedać nieruchomość lub ruchomość, wyodrębnić lokal, ustanowić użytkowanie, służebność mieszkania, przejazdu, przesyłu, użyczyć, pożyczyć, wynająć, wydzierżawić. Udzielić pełnomocnictwa.

 

Rodzina i spadki

 

Gdy chcesz podarować nieruchomość lub inną rzecz, albo przekazać w zamian za dożywocie,

wyłączyć lub rozszerzyć wspólność majątkową, ustalić alimenty,  sporządzić testament, stwierdzić nabycie spadku, przyjąć lub odrzucić spadek.

Nasze usługi

  • Notariusz Tomasz Woźniak prowadzący Kancelarię Notarialną w Szamotułach otrzymuje od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używał w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).

  • Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 - RODO). Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie.

  • Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) oraz stronom czynności w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat od momentu zakończenia czynności notarialnej, w związku z którą otrzymał te dane.

  • W razie dokonywania czynności notarialnej jesteście Państwo obowiązani do podania swoich danych osobowych stosownie do treści przepisu art. 85 wymienionej wyżej ustawy – Prawo o notariacie. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnej. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnej.

  • Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o notariacie.

  • Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: wozniak@rejent.poznan.pl.

  • Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia związane z działaniami Notariusza, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, to możecie zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

+48 664 001 034

Jesteśmy na

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Telefon do notariusza

 

 

 

Rachunki bankowe Kancelarii:

 

12 1140 2004 0000 3202 7895 3619

(mBank)

 

77 1090 1362 0000 0001 4978 0570 

(Santander Bank Polska)

© Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak 2018 r. Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

Strona ta nie jest także wyjaśnieniem czynności notarialnej w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Tomasz Woźniak

64-500 Szamotuły

pl. H. Sienkiewicza 5 lok. 1.5 

(wejście od alei 1 Maja)

 

tel. +48 664 001 034

tel. +48 600 234 802

kancelaria@notariuszwozniak.pl

 

NIP PL6671133317

REGON 311013938

Kontakt

Kancelaria została otwarta w Szamotułach dnia 4 maja 2015 roku. Notariusz Tomasz Woźniak wcześniej prowadził kancelarię w Poznaniu i Pobiedziskach.

Lokalizacja

O nas