Pobierane podatki i opłaty

Notariusz pobiera przy czynności notarialnej należny podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, z uwzględnieniem przewidzianych prawem ulg i zwolnień, oraz opłatę sądową od wniosków wieczystoksięgowych składanych w systemie teleinformatycznym w związku z czynnością notarialną.