Pobierane podatki i opłaty

Notariusz jako płatnik pobiera przy czynności notarialnej należny podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn, z uwzględnieniem przewidzianych prawem ulg i zwolnień, oraz opłatę sądową od wniosków wieczystoksięgowych składanych w systemie teleinformatycznym w związku z czynnością notarialną.

Łączna kwota pobierana przy czynności przez notariusza obejmuje wspomniane wyżej podatki i opłaty, które notariusz przekazuje na właściwe rachunki urzędu skarbowego i sądu, z urzędu wyręczając w tym zakresie strony czynności.

Przy sprzedaży nieruchomości jest to z reguły 2 % podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane od wartości nieruchomości – o ile czynność nie jest z tego podatku zwolniona.